Cennik ksero

 

Ksero czarno-białe

Nakład

Ksero A4 czarno-białe

Ksero A4
czarno-białe
z jednego
oryginału

Ksero A4 kolor

Ksero A4 kolor
z jednego
oryginału

do 99 str.

0,30 zł/str.

-

2,00 zł/str.

-

100 – 499 str.

0,25 zł/str.

0,20 zł/str.

1,50 zł/str.

1,30 zł/str.

powyżej 500 str.

0,20 zł/str.

0,18 zł/str.

1,20 zł/str.

1,00 zł/str.

 

 

Cennik druk cyfrowy

Preferowany format dostarczenia pracy to plik pdf. W przypadku innych formatów trzeba liczyć się z dodatkowym kosztem przygotowania do wydruku. Edycja dokumentu tekstowego kosztuje 60,00 zł/godz. pracy laboranta, opłata minimalna przy tej usłudze wynosi 5,00 zł.

 

Druk cyfrowy

Nakład

A4
czarno-biały

A4
kolor

1-5 str.

2,50 zł

2,00 zł/str.

6 – 99 str.

0,50 zł/str.

1,80 zł/str.

od 100 str.

0,20 zł/str.

1,50 zł/str.

 

 

Skanowanie dokumentów

Nakład

A4

1 – 99 str.

1,50 zł/str.

od 100 str.

1,00 zł/str.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Pracujemy wyłącznie na własnych materiałach.

  2. Kopie i wydruki dwustronne są liczone podwójnie.

  3. Kopie i wydruki A3 są liczone jak 2x A4.

  4. Nie kopiujemy oryginałów o masie większej niż 2 kg.

  5. Kopiowanie czarno-białe z szyby (zeszytów, książek, dokumentów nieformatowych, zniszczonych): A4 – 0,30 zł/str., A3 – 0,60 zł/str. - niezależnie od ilości.

  6. Kadrowanie (zoom): dopłata do pierwszej kopii 1 zł.

  7. Preferowany format dostarczenia pracy do druku to plik pdf. W przypadku innych formatów trzeba liczyć się z dodatkowym kosztem sformatowania dokumentu. Edycja dokumentu tekstowego kosztuje 60,00zł/godz., opłata minimalna przy tej usłudze wynosi 5,00 zł.

  8. Zeskanowane dokumenty zapisujemy na własnych płytach CD w cenie 10 zł/płyta lub DVD w cenie 15 zł/płyta. Format zapisu – jpg lub pdf.