Cennik zdjęć na porcelanie (zdjęć nagrobkowych)

Format

Czarno-białe

Kolorowe

6x8, 7x9, 7x10 cm

130,00 zł

190,00 zł

8x10, 8x11 cm

135,00 zł

210,00 zł

9x12 cm

145,00 zł

230,00 zł

 

Dopłaty:

  1. Fotoceramika w odcieniu sepii – cena zdjęcia czarno-białego + 23zł.

  2. Złoty lub platynowy pasek +23zł.

  3. Zmiana ubrania +23zł

  4. Dwie osoby na jednej ceramice +30%.